Oppsigelse: 

Dersom du ønsker å si opp ditt leieforhold hos oss, ber vi om en skriftlig oppsigelse til bolig@midgardgruppen.no..


Vi gjør oppmerksom på oppsigelsestid: 

  • Leietaker kan si opp innen 30.04 hvert år med påfølgende 3 måneders oppsigelse, utflyttingsdato blir dermed 31.07. For oppsigelser levert før 30.04 vil ikke oppsigelsestiden på 3 måneder løpe før 01.05.


Leietaker plikter å gjøre leiligheten tilgjengelig for visning og befaring i oppsigelsestiden. Ta kontakt med din forvalter for å avtale en befaring når du skal flytte ut.  

Depositum blir utbetalt ila 1-4 uker, med forbehold om at leietaker er ajour med leie, utvask er godkjent og at det ikke er nevneverdige feil og mangler i leiligheten som må vurderes å trekke fra depositum. 

Husk å si opp strømabonnementet ditt. Dersom du ikke vet hvem ny leietaker er så oppgir du huseier som ny bruker. 

Se vedlegg for mer info. (kommer)