For spørsmål om kontrakt, økonomi eller andre spørsmål vedrørende leieforholdet, send epost til bolig@midgardgruppen.no eller opprett en sak https://bolig.freshdesk.com/a/tickets/new her inne på Boligportalen.


For feil/mangler som haster er kontaktinfo til vaktmester for de enkelte eiendommene å finne på oppslag i oppgangen eller i din kontrakt. 


Her finner du også boligveilederen som kan hjelpe deg et stykke på vei om du ikke får tak i oss med en gang. https://bolig.freshdesk.com/a/solutions/articles/66000497329