OPPRETTE DEPOSITUM

Nordea, steg for steg:

For at vi skal kunne opprette depositumskonto må du som leietaker være registrert som kunde i Nordea.

 1. Dersom du ikke har et kundeforhold i Nordea, må dette opprettes først. 

2. Når du har opprettet et kundeforhold får du tilsend sms og e-post om å signere med din BankID og betale inn depositum på opprettet konto.

3. Utleier får tilsendt kopi av depositumkonto så snart depositumet er innbetalt. (NB! Husk å betale nøyaktig beløp som er oppgitt, ellers blir ikke depositumkontoen godkjent) 

4. Denne prosessen kan ta 2-4 virkedager, alt avhenger av når leietaker oppretter kundeforhold, signerer depositumkonto og innbetaler depositumet.  

Du trenger ikke å ha noen andre kontoer enn depositumskonto. Det koster ikke noe for leietaker å være registrert som kunde. 

Depositum og husleie må være betalt før leietaker kan overta leieobjektet.


DNB, steg for steg: 

For at vi skal kunne opprette depositumskonto må du som leietaker være registrert som kunde i Nordea. 

 1. Dersom du ikke har et kundeforhold i Nordea, må dette opprettes først. 

2. Når du har opprettet et kundeforhold får du tilsend sms og e-post om å signere med din BankID og betale inn depositum på opprettet konto.

3. Utleier får tilsendt kopi av depositumkonto så snart depositumet er innbetalt. (NB! Husk å betale nøyaktig beløp som er oppgitt, ellers blir ikke depositumkontoen godkjent) 

4. Denne prosessen kan ta 2-4 virkedager, alt avhenger av når leietaker oppretter kundeforhold, signerer depositumkonto og innbetaler depositumet.  

Du trenger ikke å ha noen andre kontoer enn depositumskonto. Det koster ikke noe for leietaker å være registrert som kunde. 

Depositum og husleie må være betalt før leietaker kan overta leieobjektet.


AVSLUTTE DEPOSITUM

Når leieforholdet er avsluttet vil depositum bli utbetalt ila 1-4 uker, med forbehold om at leier er ajour med husleie, utvask er godkjent og at leiligheten ikke har nevneverdige skader som må vurderes å trekkes fra depositum. I travle perioder som i sesongen (mai-august) må man regne med at denne prosessen kan ta noe lengre tid enn vanlig.