Flytte eller ny kontrakt: 

Når kontrakten din går ut kan du søke om å signere ny kontrakt med utleier. Da sender du en mail til bolig@midgardgruppen.no eller oppretter en sak her i boligportalen. 


1-3 måneder før kontrakten går ut vil utleier også gjøre deg oppmerksom på at kontrakten går ut. Videre vil vi kunne be om å foreta en befaring av leiligheten og vurderer på bakgrunn av denne leiepris og videre om vi kan tilby ny leiekontrakt. 


Leieforholdet varer i 3 år eller mer og leietaker kan si opp innen 30.04 hvert år med påfølgende 3 måneders oppsigelse, utflyttingsdato blir dermed 31.07. For oppsigelser levert før 30.04 vil ikke oppsigelsestiden på 3 måneder løpe før 01.05.